Basal

Tyngde - først og fremst en stor fordel!

Betong har en egenvekt på rundt 2400 kg/m3. Tyngden gjør at betongrør ligger stabilt ved legging og komprimering, slik at en i større grad unngår svanker i anleggsfasen. Det er en fordel at rørene holder nogen lunde samme vekt som de utgravde massene, da bevegelser i grunnen kan føre til at installasjoner over tid vil «flyte» opp mot terrengoverflaten.

Ny leggeanvisning

Basal kom i mars 2016 ut med en oppdatert leggeanvisning. Denne er tilpasset krav gitt i NS 3420-U og Vegnormalene Håndbok N200.