Nye krav til prefabrikerte vannkummer

(14. mai 2015)


I VA-forum nr 1 2015 var det et eget bilag om nye krav til prefabrikerte vannkummer. Ønsker du bilaget tilsendt? Ta kontakt!

Kravspesifikasjon for prefabrikkerte vannkummer

Vannkummer er en arbeidsplass for flere aktører, både ledningseieres mannskap, engasjerte entreprenører og operatører som jobber med kvalitetskontroll av vannledninger. Med personellsikkerhet i fokus, har det vært stort engasjement for å utarbeide en kravspesifikasjon for prefabrikkerte vannkummer.

På vegne av «Rørinspeksjon – Norge» har Tom A. Karlsen (COWI AS), Yngvar Heimstad (Pensjonist) og Arve Hansen (VA teknikk AS) hatt ansvaret for rapportering og koordinering av arbeidet. Prosjektet startet opp i 2011 i regi av «Rør inspeksjon – Norge» (RIN) og er støttet økonomisk av 13 kommuner og 10 private firmaer, foruten medvirkning fra MEF og NRL.

Resultatet vil bli innarbeidet i et VA-/Miljø-blad som er planlagt utgitt i 2015. 

I VA forum nummer 1 2015 har Tom A. Karlsen, Cowi AS skrevet et eget billag der han informerer om resultatene som gruppen har kommet frem til. 

Registrer deg på  www.vaforum.no hvis du ønsker fremtidige nummer tilsendt.