BASAL inntakskum

Mål (mm) Vekt ca. kg
DN H1 H2
1000 150 750 300
1000 170 500 220
1000 170 1000 420
1200 300 820 480
1400 170 1000 600

 

 

 

BASAL inntaksløsninger
Stikkrenner bør i utgangspunktet dimensjoneres med innløpskontroll slik at kapasiteten til kulverten avhenger av vannstand ved innløpet, innløpets diameter og utforming. Rister holder større sedimenter, drivgods, mennesker og dyr ute av kulverten men er utsatt for gjentetting. Ristutforming er derfor av stor betydning for å sikre tilstrekkelig kapasitet.