BASAL vannkum

Basal vannkum er en standardisert og dokumentert løsning som i sin helhet er testet og godkjent i henhold til opptredende krefter.

 

Oppgaver som utføres i kummen:

  • Lekasjelytting
  • Slukkevann
  • Trasesøking
  • Vannuttak
  • Trykkprøving
  • Desinfisering
  • Ventilmanøver
  • Vannprøver
  • Trykk og mengdemåling

 

Kumgjennomføring til vannkum
Pakningstype Combi F 911

  F 911-1B F 911-1 F 911-2 F 911-2B F 911-3 F 911-3B F 911-4 F 911-5
Artikkel nummer 1500421 1602823 1562020 1782324 1632223 1993923 1774721 1503720
Utvendig rørdiameter 24-50 60-100 105-175 105-226 195-280 250-368 286-400  
Plastrør 24-50 63-90 110-160 110-225 200-280 250-315 315-400 32 og 40
Duktilerør     100-150 100-200 200-250 250-300 300-350  
Betongrør     100-125 100-150 150-200 200-250 250-300  

Rør dimensjon (mm):
Trinn 1 25 60-70 105-125 195-226 195-226 250-278 286-330 32
Trinn 2 32 71-84 144-159 144-159 235-275 281-308 331-375 40
Trinn 3 40 85-100 160-175 160-175 276-280 311-338 376-400  
Trinn 4 50     195-226   341-368    
 
Borehullsdiameter 138 138 250 305 341 426 475 250