Vannkum konsoll - Multikonsoll

Vannkummer dimensjonert etter eldre kravspesifikasjon

Forankring ved bruk av Multikonsoll og UniKlikk

Basal har kontrollert, testet og dimensjonert innfestingen mellom konsoll og kumbunn til UniKlikk og Multikonsoll.

Forankringskonsollene UniKlikk og Multikonsoll er testet og dimensjonert for en opptredende resultantkraft basert på tilknyttet rørdimensjon.

Resultantkraften er det mest ugunstige lasttilfellet som kan oppstå i kummen (stenging av 2 ventiler som står vinkelrett på hverandre). Tabell "styrkeklasse" viser hvilke laster Multikonsoll og UniKlikk er testet for avhengig av tilknyttet rørdimensjon. Lastene er påført konsollen i sin helhet i 0, 45 og 90 grader.

Armering i kumelementer er beregnet i henhold til NS-EN 1992, Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner.

NB! Testkravene må ikke forveksles med brukslaster.

 

Styrkeklasse

DNTestlast PN 16 (tonn)
1003,9
1508,1
20013,9
25021,0
30030,0
40051,5*

* Gjelder Multikonsoll. Uniklikk er testet for PN10/368kN

DNTestlast bunn, tb (mm)
1200150
1400150
1600150
2000150
2400180
2500180
3000200

 

Multikonsoll

Multikonsoll fra Furnes er en forankringskonsoll for vannledning i kum, hvor en skinnetype dekker alle dimensjonene.

Multikonsoll
Sett DN PN Betegnelse Ant. pr. sett.
1 DN 100 PN 10-16 Brakett DN 100 2
Skinne 2
1 DN 150 PN 10-16 Brakett DN 150 2
Skinne 2
1 DN 200 PN 10-16 Brakett DN 200 2
Skinne 2
1 DN 250 PN 10 (PN 16 på forespørsel) Brakett DN 250 2
Skinne 4 (2)*
1 DN 300 PN 10 (PN 16 på forespørsel) Brakett DN 300 2
Skinne 4 (2)*
1 DN 400 PN 10 (PN 16 på forespørsel) Brakett DN 400 2
Mutterplate 4
Skinne 4
DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 400

Skruer for feste av braketter til skinner følger med. Øvrige skruer etter nærmere spesifikasjoner.

(2)* Gjelder Hawle kort flense T-rør og kort flense kryss

 

Senterhøyder
Multikonsoll a (mm)
DN 100 - DN 200 315
DN 250 - DN 300 385
DN 400 410

Bolter og hulldeling for flensene er forskjellig for DN 250-400 trykk klasse PN 10 og PN 16. Brakettene må derfor være i henhold til aktuell trykk klasse.