Vannkum konsoll - Uniklikk

Vannkummer dimensjonert etter eldre kravspesifikasjon

Forankring ved bruk av Multikonsoll og UniKlikk

Basal har kontrollert, testet og dimensjonert innfestingen mellom konsoll og kumbunn til UniKlikk og Multikonsoll.

Forankringskonsollene UniKlikk og Multikonsoll er testet og dimensjonert for en opptredende resultantkraft basert på tilknyttet rørdimensjon.

Resultantkraften er det mest ugunstige lasttilfellet som kan oppstå i kummen (stenging av 2 ventiler som står vinkelrett på hverandre). Tabell "styrkeklasse" viser hvilke laster Multikonsoll og UniKlikk er testet for avhengig av tilknyttet rørdimensjon. Lastene er påført konsollen i sin helhet i 0, 45 og 90 grader.

Armering i kumelementer er beregnet i henhold til NS-EN 1992, Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner.

NB! Testkravene må ikke forveksles med brukslaster.

 

Styrkeklasse

DNTestlast PN 16 (tonn)
1003,9
1508,1
20013,9
25021,0
30030,0
40051,5*

* Gjelder Multikonsoll. Uniklikk er testet for PN10/368kN

DNTestlast bunn, tb (mm)
1200150
1400150
1600150
2000150
2400180
2500180
3000200

 

Uniklikk

 

Tekniske mål flense- og kombibrakett

Brakett DN. a mm Trykk-klasse
100 315 PN 10-16
150 315 PN 10-16
200 315 PN 10-16
250 385 PN 10-16
300 385 PN 10-16
400 385 PN 10

 

Uniklikk flensebrakett

DN Trykk-klasse Antall pr. sett
100 PN 10-16 2
150 PN 10-16 2
200 PN 10-16 2
250 PN 10-16* 2
300 PN 10-16* 2
400 PN 10 2

* Må spesialbestilles

 

Uniklikk kombibrakett

Dimensjon Trykk-klasse Antall pr. sett
100 PN 16 2
150 PN 16 2
200 PN 16 2
250 PN 16 2
300 PN 16 2