Basal

Du er her: Forsiden Produkter Flushkum

Flushkum

Basal Flushkum spyler og vedlikeholder ledningsnettet. Egner seg for ledningsstrekk med hyppig spylebehov.

Se egen brosjyre for mer informasjon.


Første trinn.
Vann fylles opp i kum.
Flotør er lukket.
Ventilkule tetter i ventilsete.
Vann fylles opp i kum.
 


Andre trinn.
Vann fylles opp i kum og løfter flotør.
Flotøren åpner og slipper inn vann i ventilsete.


Tredje trinn. Flushtrinnet.
Ventilkule åpner flushventilen.
Ventilkule flyter opp og kummen tømmes.
Ledningsnett spyles.