BASAL Fordrøyning

 

Basal storm-serien
Basal har et komplett program for fordrøyning, rensing og infiltrasjon av overvann. Våre produkter for overvannsløsninger lages i betong, med 100 års levetid.


LOD - Lokal overvannsdisponering

Basal har i storm serien utviklet kumløsninger som fordrøyer og infiltrerer overvannet fra små arealer som foreksempel fra boliger eller gårsplasser.

Ved å velge ulik utfoming kan man:
1. Forsinke og føre alt overvannet til det kommunale nettet.

2. Forsinke og infiltrere alt overvannet

3. Lage en kombinasjonsløsning hvor overvannet forsinkes, infiltreres lokalt og deler av overvannet ledes til det kommunale nettet.

 


Fordrøyning, rensing og infiltrasjon

Ofte er det et krav at tilførselen av overvann til det kommunale avløpsnettet skal minimaliseres. Når grunnforholdene tillater infiltrasjon er det mulig å tilbakeføre overvannet lokalt.
Med små endringer vil Basal fordrøyningsmagasin også rense overvannet før det igjen slippes ut i naturen.

Basal infiltrasjonsanlegg kan leveres med en integrert forbehandlingsdel. Dette forenkler drift og vedlikehold, samt tilbakeholdelse av flytestoffer som for eksempel olje og miljøgifter.

Ved å legge en drensledning tilbake langs rørstrekket, kan renset overvann infiltreres tilbake til omliggende masser. Dette øker fordrøyningsanleggets kapasitet og gir en meget miljøvennlig tilbakeføring av overvannet til naturen.

 


Fordrøyningsmagasin

Behovet for fordrøyning er størst i urbane områder som har store tette flater. Basal fordrøyningsanlegg er meget arealeffektive da betongrør gir et mangfold av fleksible løsninger og kan legges under veg og parkeringsplasser med stor trafikkbelastning.

Rørene kan monteres enkeltvis, i parallelle rekker eller i andre former. Med ett eller flere kammer etter behov.

 

Betongrør gir trygge fordrøyningsmagasin.

- Trygge løsninger med kjent leggeteknikk.
- Betongrør gir kjøresterke fordrøyningsmagasin.
- Betong til fordrøyning er kostnads- og arealbesparende.
- Monteringen går fort og anleggene er lett tilgjengelige for inspeksjon.
- Stort overflateareal gir fantastisk sedimentasjonsforhold/renseevne.