Basal

Du er her: Forsiden Produkter Basal Olje- og bensinutskiller

Basal Olje- og bensinutskiller

Basal oljeutskiller benyttes til rensing av oljeholdig spillvann og oljeforurenset overvann. Separasjonen skjer gravimetrisk ved at tetthetsforskjeller mellom olje og vann gjør at oljen stiger til overflaten og separeres fra utløpsvannet. Basal oljeutskiller kan leveres som klasse l (koalescensutskiller), og som klasse ll (gravimetriskutskiller) i NS (nominell størrelse) 3-50. 


Koalescensutskiller (klasse I)

Klasse I utskillere har en utslippskonsentrasjon lavere enn 5 mg restolje/ liter ved prøving etter test beskrevet i NS-EN 858-1.

Koalescensutskiller benyttes for å holde tilbake mekanisk og kjemisk emulgert olje fra avløpsvannet, som for eksempel dannes ved bruk av høytrykksspyler eller vaskekjemikalier. 

PS: Tilbakeholdelse av partikler i sandfanget er svært viktig for å unngå hyppig vedlikeholdsbehov av koalescensenheten.


Gravimetrisk utskiller (klasse II) 

Klasse ll utskillere har en utslippskonsentrasjon lavere enn 100 mg restolje/ liter ved prøving etter test beskrevet i NS-EN 858-1.

Utskilleren kan benyttes som et beredskapssystem for områder hvor det kan forekomme oljespill, og til rensing av overvann fra begrensede arealer.

 

 


 

Basal Koalescensutskiller
NS (l/sek) Volum oljelager
(l)
Volum vann
(l)
DN OD Innløp/utløp (mm) Innløps-kote
Ik (mm)
Utløps-kote
Uk
(mm)
Bunnkote
Bk
(mm)
Vekt tyngste del
(tonn)*
3 330 920 1200 1380 110 955 935/720** 0 1,8
6 330 930 1200 1380 160 965 945/705** 0 1,8
10 330 1250 1200 1380 160 1240 1220/980** 0 1,8
15 606 2150 1600 1780 200 1240 1220/980** 0 2,4
20 700 4930 2000 2220 200 1740 1720/1480** 0 3,0
30 1020 4700 2000 2220 250 1670 1650/1410** 0 3,0
50 1100 7460 2500 2760 315 1700 1680 0 5,0

  1. 1.    Utskillerbunn
  2. 2.    Kumring og topplate/kjegle
  3. 3.    Kumpakning
  4. 4.    Innløpsarrangement
  5. 5.    Stativ for lukkeventil
  6. 6.    Mekanisk lukkeventil
  7. 7.    Koalescensenhet
  8. 8.    Oljelager
  9. 9. Integrert prøvetakingspunkt