Basal

Du er her: Forsiden Produkter Basal Olje lamellutskiller

Basal Olje lamellutskiller

Klasse l og klasse ll utskiller i henhold til NS-EN 858-1

Basal lamellutskiller er utviklet for å rense overvann fra veger, parkeringsplasser og lignende, hvor kraftige regnskyll og varierende vannmengder og forurensninger vil forekomme. Lamellutskillerens renseeffekt avhenger av tilført vannmengde, mindre belastning gir bedre tilbakeholdelse.

Utskilleren holder tilbake både olje og sedimenterbare partikler, og er lite utsatt for gjentetting, selv om den tilføres betydelige mengder med partikulært materiale. For å unngå hyppig tømmefrekvens bør det plasseres et sandfang i forkant av utskilleren.

 

 

Basal lamellutskiller
Eksempler på størrelser. Andre kapasiteter leveres på forespørsel
Type Kapasitet A/B/C Volum slamlager (l) Volum oljelager (l) Diameter (DN) Maks DN Inn/utløp (mm) Innløpskote (mm) Utløpskote (mm) Bunnkote (mm)
1 10/20/200 750 700 1600 300 1670 1650 0
2 20/35/400 750 700 1600 400 1670 1650 0
3 25/50/600 700 750 2000 500 1610 1590 0