Basal

Du er her: Forsiden Produkter Slamavskiller type Baga

Slamavskiller type Baga

Basal Slamavskiller (Større slamavskillere dimensjoneres etter behov)
Antall
boenheter
Nominell kapasitet
(m3)
DN
(mm)
OD
(mm)
Inn/utløp
(mm)
Innløpskote
Ik

(mm)
Utløpskote
Uk

(mm)
Bunnkote
Bk

(mm)
Totalhøyde*
Tk

(mm)
Tømming
1 gang
pr 2. år
Tømming
1 gang
pr år
1 1 4 2000 2220 110 1730 1435 0 2470
2 - 7 2000 2220 160 2728 2386 0 3475
- 4 8 2400 2760 160 2102 2002 0 3130
- 4 9 2500 2760 160 2523 2102 0 3080
3 6 10 2400 2760 160 2602 2502 0 3630
3 6 11 2500 2760 160 2602 2502 0 3580
4 8 12 2400 2760 160 3503 3107 0 4235
4 8 13 2500 2760 160 3107 3007 0 4085
5 10 15 2400 2760 160 3712 3612 0 4740
5 10 16 2500 2760 160 3607 3507 0 4585
* Den totale høyden for DN 2000 kan reduseres med topplate. DN 2400 og 2500 leveres med topplate.

 

Basal slamavskiller type Baga
Godkjent i henhold til NS-EN 12566-1

Basal slamavskiller benyttes til rensing av avløpsvann, og kan enten benyttes som eneste rensetrinn eller som forbehandlingsenhet før hovedrensetrinnet. Slamavskilleren holder tilbake partikler og flyteslam fra avløpsvannet.

- Kjøresterk konstruksjon
- Ingen oppdriftsfare
- Kan bygges om til minirenseanlegg
- Høy rensegrad