Slamavskiller type Baga

Godkjent i henhold til NS-EN 12566-1

Basal slamavskiller benyttes til rensing av avløpsvann, og kan enten benyttes som eneste rensetrinn eller som forbehandlingsenhet før hovedrensetrinnet. Slamavskilleren holder tilbake partikler og flyteslam fra avløpsvannet.

 

  • Kjøresterk konstruksjon
  • Ingen oppdriftsfare
  • Kan bygges om til minirenseanlegg
  • Høy rensegrad

 

Basal slamavskiller er en sylindrisk stående konstruksjon satt sammen av standard kumringer. Slamavskilleren kjennetegnes for sine gode hydrauliske egenskaper og sitt lave partikkelutslipp.

Basal Slamavskiller (Større slamavskillere dimensjoneres etter behov)
Antall
boenheter
Nominell kapasitet
(m3)
DN
(mm)
OD
(mm)
Inn/utløp
(mm)
Innløpskote
Ik

(mm)
Utløpskote
Uk

(mm)
Bunnkote
Bk

(mm)
Totalhøyde*
Tk

(mm)
Tømming
1 gang
pr 2. år
Tømming
1 gang
pr år
1 1 4 2000 2220 110 1730 1435 0 2470
2 - 7 2000 2220 160 2728 2386 0 3475
- 4 8 2400 2760 160 2102 2002 0 3130
- 4 9 2500 2760 160 2523 2102 0 3080
3 6 10 2400 2760 160 2602 2502 0 3630
3 6 11 2500 2760 160 2602 2502 0 3580
4 8 12 2400 2760 160 3503 3107 0 4235
4 8 13 2500 2760 160 3107 3007 0 4085
5 10 15 2400 2760 160 3712 3612 0 4740
5 10 16 2500 2760 160 3607 3507 0 4585
* Den totale høyden for DN 2000 kan reduseres med topplate. DN 2400 og 2500 leveres med topplate.

Ved større anlegg kan en slamsilo benyttes i kombinasjon med slamavskilleren. Slammet avskilles i slamavskilleren og pumpes over til slamsiloen for lagring.

 

Se egen brosjyre for mer informasjon.