Basal

Du er her: Forsiden Produkter Løfteutstyr

Løfteutstyr

Løfteklokke

Falsrør og kummer har innstøpte løfteankre.
Løfteklokka monteres til løfteankeret som vist på figur. Påse at løfteklokka er låst før løfting. ("Tappen" på løfteklokka skal peke mot kjetting/løft).

 

Eventuell is eller betongrester rundt løfteanker fjernes før montering av løfteutstyr.

 

Monteringskjetting for rør

Trepart løfte- og monteringsverktøy har to like lange kjettinger som brukes til løfting og transport. Den tredje og lengste kjettingen brukes til å trekke sammen rør.

Røret heises ned og legges inntil tidligere lagt rør. Kjettingen nærmest muffen koples fra og hektes opp i løftekroken. Monteringskjettingen koples til løfteankeret i motsatt ende på foregående rør. Et jevnt drag oppover trekker det nye røret på plass uten at foregående rør forskyves.

 

Kjettingslave mot klemfare

Ved heising av kummer brukes kjetting som hektes innpå ankere på kummene. Faren er at fingrene lett kan komme i klem mellom kummen og kjettingen.
Nå er det utviklet en enkel og genial HMS-løsning, en Kjettingslave. To gummistrikker er montert på kjettingen som benyttes til løfting av kummer. Når løfteklokka er montert på ankeret på kummen, vil strikken forebygge at fingrene kommer i klem når kummen skal løftes.