Syklon

Basal syklon innløp - styrer vannstrømmen

Festes på innsiden av kummen, i tilfeller der innløpet er plassert høyt på kumveggen. Syklon innløpet sikrer en syklonlignende vannstrøm ned til rennen av kummen.

Leveres i ulike varianter DN 160 - 250.