Basal

Du er her: Forsiden Produkter Vannkum ihht VA-miljøblad nr. 112

Vannkum ihht VA-miljøblad nr. 112

Vannkum i henhold til VA-miljøblad nr. 112
Kravspesifikasjonen gjelder for prefabrikkerte vannkummer hvor opptredende krefter forankres i kummens bunnseksjon. Kravspesifikasjonen begrenser seg til rørdimensjoner fra DN 100 - 400 og tilhørende ventil og rørdeler for driftstrykk inntil PN 16. Andre rørdimensjoner og større trykklasser må dimensjoneres og prosjekteres spesielt.

Prefabrikkert vannkum med innstøpte bolter
Basal vannkum med forankringsbolter er dimensjonert og testet i henhold til kravspesifikasjonen som er angitt i VA-miljøblad nr. 112.

Kummens styrkeklasse
Kumdiameter og styrkeklasse bestemmes ut fra største tilknyttet nominelle ledningsdiameter, og er angitt i tabellen under. Legg merke til at enkelte konsoller tåler større belastning enn styrkeklassen til kummen. Diameteren på kummen må også bestemmes ut i fra grunnforholdene, for å sikre at kummen står stabilt. Styrkeklassen tilsvarer resultantkraften som kummen er testet med i henhold til kravspesifikasjon angit i VA-miljøblad nr. 112.

 

Styrkeklasse for prefabrikkerte vannkummer og dimensjonerende testlast

Største nominelle
ledningsdiameter (mm)
Veiledende (innvendige)
kumdiameter DN
Tykkelse bunn, tb (mm) Styrkeklasse
(tonn)
100 1200/1400 150 10
150 1200/1400 150 15
200 1400/1600 150 25
250 1600 150 30
2000 180
300 2000 180 45
400 2400/2500/3000 240 65


 

Følgende konsoller er per 1.1.2017 testet og dokumentert av Basal

Konsolltype Størrelse Styrkeklasse
(tonn)
Forankret DN
(mm)
Forankring bolter
(mm)
Type ventil som
kan forankres
Senterhøyde (a)
Bjønn type 1 25 100 700/700- M36 1,2,3 315
type 2 30 150
type 3 45 200
type 4 65 250-300 900/900- M36 385
Furnes 112 100 25 100 700/700- M36 1,2,3 315
150 25 150
200 25 200
BA - Brakett 400 65 400 900/900- M36 4 385

1: Combi ventil med standardisert plassering av festeører (Ulefos, AVK og Hawle)

2: Flensekryss / -T med forankringsører fra (Ulefos Esco) 3: Aquosus (Ulefos Esco) 4: Senterdel (AVK)

NB: Basal har foreløpig ingen dokumentert løsning for innfesting av Hawle Combiflex i hht krav angitt i VA-miljøblad 112.