Basal

Du er her: Forsiden Produkter Vannkum ihht VA-miljøblad nr. 112

Vannkum ihht VA-miljøblad nr. 112

Vannkum i henhold til VA-miljøblad nr. 112
Kravspesifikasjonen gjelder for prefabrikkerte vannkummer hvor opptredende krefter forankres i kummens bunnseksjon. Kravspesifikasjonen begrenser seg til rørdimensjoner fra DN 100 - 400 og tilhørende ventil og rørdeler for driftstrykk inntil PN 16. Andre rørdimensjoner og større trykklasser må dimensjoneres og prosjekteres spesielt.

Prefabrikkert vannkum med innstøpte bolter
Basal vannkum med forankringsbolter er dimensjonert og testet i henhold til kravspesifikasjonen som er angitt i VA- miljøblad nr. 112.

  • M27 bolter kan benyttes for DN100-200 vannledning.
  • M36 bolter kan benyttes for DN100-400 vannledning.

Kummens styrkeklasse
Kumdiameter og styrkeklasse bestemmes ut fra største tilknyttet nominelle ledningsdiameter, og er angitt i tabellen under. Legg merke til at enkelte konsoller tåler større belastning enn styrkeklassen til kummen. Diameteren på kummen må også bestemmes ut i fra grunnforholdene, for å sikre at kummen står stabilt. Styrkeklassen tilsvarer resultantkraften som kummen er testet med i henhold til kravspesifikasjon angitt i VA-miljøblad nr. 112.

 

Styrkeklasse for prefabrikkerte vannkummer og dimensjonerende testlast

Største nominelle
ledningsdiameter (mm)
Veiledende (innvendige)
kumdiameter DN
Tykkelse bunn, tb (mm) Styrkeklasse
(tonn)
100 1200/1400 150 10
150 1200/1400 150 15
200 1400/1600 150 25
250 1600 150 30
2000 180
300 2000 180 45
400 2400/2500/3000 240 65


 

Status konsoller ihht VA-Miljøblad 112 pr 31.12-2017

Konsolltype Størrelse Styrkeklasse Forankret DN Maks våt diameter (DN-ID) Forankring Type ventil som
kan forankres
Senterhøyde (a) Tilgjengelig
Bjønn (Ulefos) type 1 25 100 255(200) 700/700- M36 1,2,3 315 Ja
type 2 30 150 285(250)
type 3 45 200 360(300)
type 4 65 250-300 435(400) 900/900- M36 385
Stjernejønn (Ulefos) 100 25 100 255(200) 620/620-M27 1,2,3 315 Ja
150 25 150
200 25 200
Furnes 112 100 25 100 255(200) 6207620-M27 1,2,3 315 Ja
150 25 150
200 25 200
250-300 45 250-300 360(300) 700/700-M36 1,2,3 385 Årsskiftet 17/18
BA Brakett (AVK) 250 45 250 360(300) 900/900- M36 4 385 Ja
300 65 300 435(400)
400 65 400 435(400)

1: Combi ventil med standardisert plassering av festeører (Ulefos, AVK og Hawle)

2: Flensekryss og t med forankringsører fra (Ulefos Esco) 3: Aquosus (Ulefos Esco) 4: Senterdel (AVK)

NB: Basal har foreløpig ingen dokumentert løsning for innfesting av Hawle Combiflex i hht krav angitt i VA-miljøblad 112.