Pakning til kum

F910-AR borepakning

F910 er utviklet for på en enkel og rask måte å tilkoble stikkledninger til hovedrør og kummer. Den er konstruert slik at en tett tilkobling oppnås både ved avvinkling og sidebelastning.

Dimensjon Art.nr. Rørdimensjon Borehull
32 PVC 1979602 32 53
40 PVC 1705406 40 75
50 PVC 1584702 50 75
63 PVC 1920802 63 89
75 PVC 1642306 75 101
110 PVC 1588606 110 138
125 PVC 1568103 125 150
160 PVC 1584905 160 186
200 PVC 1891706 200 226
225 PVC 1891804 225 250
250 PVC 1891902 250 275
280 PVC 1892003 280 306
315 PVC 1892101 315 341
400 PVC 1898104 400 426
500 PVC 1841201 500 526

 

F911 Combi borepakning

Pakningssystem for kjerneborede hull bestående av to, tre eller fire avtrapninger som kappes av for gjennomføringer av forskjellige rørdimensjoner. Dette gjør at man kan benytte samme borehull for flere dimensjoner. F911 gir også store avvinklingsmuligheter inn og ut av kummen.

 

  F 911-1B F 911-1 F 911-2 F 911-2B F 911-3 F 911-3B F 911-4 F 911-5
Artikkel nummer 1500421 1602823 1562020 1782324 1632223 1993923 1774721 1503720
Utvendig rørdiameter 24-50 60-100 105-175 105-226 195-280 250-368 286-400  
Plastrør 24-50 63-90 110-160 110-225 200-280 250-315 315-400 32 og 40
Duktilerør     100-150 100-200 200-250 250-300 300-350  
Betongrør     100-125 100-150 150-200 200-250 250-300  
Rør dimensjon (mm):
Trinn 1 25 60-70 105-125 195-226 195-226 250-278 286-330 32
Trinn 2 32 71-84 144-159 144-159 235-275 281-308 331-375 40
Trinn 3 40 85-100 160-175 160-175 276-280 311-338 376-400  
Trinn 4 50     195-226   341-368    
 
Borehullsdiameter 138 138 250 305 341 426 475 250
Ut av senter borring (mm):
Kum dim Veggtykkelse                
DN 1600 90     185 145 115 80 50 185
DN 2000 110     320 250 215 170 140 320
DN 2400 180     770 620 525 380 360 770
DN 2500 130     490 400 335 270 245 490
DN 3000 200     1100 895 760 590 535 1100
Mål angitt i millimeter fra senter kum til senter borrehull

Oljeresistente pakninger leveres på forespørsel.