ABC for kulverter

Det er viktig å skjønne hvordan vann oppfører seg i et lukket løp, avhengig av oppstrøms og nedstrøms forhold og utformingen av selve kulverten.

Nytt nummer av VA-Forum er ute

VA-forum nr 2-2018 er sendt ut til alle som står på adresselista. Det er masse spennende artikler i dette nummeret og det følger også med en VA-plakat om Basal vannkum og konsoller iht VA-Miljøblad nr. 112

ABC for kulverter

Det er viktig å skjønne hvordan vann oppfører seg i et lukket løp, avhengig av oppstrøms og nedstrøms forhold og utformingen av selve kulverten.

Nytt nummer av VA-Forum er ute

VA-forum nr 2-2018 er sendt ut til alle som står på adresselista. Det er masse spennende artikler i dette nummeret og det følger også med en VA-plakat om Basal vannkum og konsoller iht VA-Miljøblad nr. 112