Produktløsninger

 

Storm-serien

Basal har robuste produktløsninger som fordrøyer, renser og infiltrerer overvannet, tilpasset alle utfordringer knyttet til overvannshåndtering.

 

Betorens

Komplette utskillere for rensing av oljeforurenset spillvann, oljeholdig overvann, fettholdig avløpsvann og slam.

 

Utførelse - tips

Tips og forslag til hvordan forskjellige utfordringer kan løses.

 

Utførelse - video