Storm serien

 

Hvorfor velge overvannssystemer i betong?

  1. Bruk av store betongrør gjør drift og vedlikehold svært enkelt. Rørets jevne og buede overflate forenkler spyling og slamsuging og inspeksjon av hele magasineringsvolumet.
  2. ig-rør har en dokumentert tetthet på 5 meter vannsøyle (0,5 bar), og holder grunnvannet ute av magasinet, selv i perioder med høy grunnvannstand. Betongrørenes tyngde sikrer at rørene ligger stabilt ved omfylling og komprimering, og hindrer oppflytning selv ved høy grunnvannstand.
  3. Rørmagasinene kan enkelt utformes slik at de holder tilbake forurensningsstoffer fra overvannet. Betongmagasin har ingen behov for fordyrende membraner, og ofte kan man gjenbruke oppgravde masser som gir økonomiske og miljømessige besparelser.

 

Basal har robuste produktløsninger som fordrøyer, renser og infiltrerer overvannet, tilpasset alle utfordringer knyttet til overvannshåndtering. Velg i dialogboksene under for å lese mer om hver enkelt løsning.

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.