Basal

Du er her: Forsiden Video


Video


Video publisert av CPCA, 3. feb. 2020 - Like relevant i Norge

Gjenbruk av masser gir store økonomiske og miljømessige besparelser, da en slipper borttransport av oppgravde masser, samt utvinning og transport av nye gjenfyllingsmasser til anlegget og bør derfor etterstrebes på alle anlegg. Betongrør er det rørmateriale som gir størst anledning til å gjenbruke stedlige masser!

Basal har et beregningsprogram som utfører overslagsberegninger ved oppbygning av ettrørsgrøfter. Programmet sammenligner kostnader ved å legge betongrør i henhold til Basal leggeanvisning, og ved legging av plastrør i henhold til NPG sin leggeanvisning.

Basal betongrør vs granittstein

Betongrør motstår punktdeformasjon og «knuser» stein som presses mot rørveggen

Montering av betongrør

Video publisert av Basal, 9. oktober 2017

Kort veiledning i korrekt montering av Basal betongrør.

Anlegg: Brusand, Hå kommune. Entreprenør: Risa AS

Bruk av løfteklokke og kjettingslave

Video publisert ac Basal 13. november 2015, redigert mai 2016

Kort veiledning i hvordan man bruker løfteklokke og kjettingslave.
Bruk av kjettingslave er et enkelt og svært effektivt HMS-tiltak!

Anlegg: Harakollen i Øvre Eiker. Entreprenør: Isachsen Gruppen AS

Montering av PP-dykker

Video publisert av Basal, 13. november 2015, redigert mai 2016. 

Kort veiledning i hvordan man monterer Basal PP-dykker.

Anlegg: Harakollen i Øvre Eiker. Entreprenør: Isachsen Gruppen AS

 

Basal Briljant produksjon

Video publisert av Basal, 18. februar 2015. 

Produksjon av Basal Briljant hos Loe Rørprodukter, Hokksund. Tilkobling til 400 PVC rør.

Montering av Basal bunnseksjon

Video publisert av Basal, 9. oktober 2017. 

Korrekt montering av betongkum og -kumringer i grøft.

Basal tanks; Himmelbrøleren

Video publisert av Basal, 17. februar 2015. 

Military tanks, weighing 50 tons, driving over concrete pipes without causing any damage.
Location; Rena military camp. 2008.

Basal pipelifter

Video publisert av CPCA 29. februar. 2012. 

Concrete Pipe Lifter, a video from concrete pipeline systems association (CPSA) showing the concrete pipe lifter in action.

Basal pipelifter Type 3

Video publisert av Fossum Anlegg AS, 26. mars 2014. 

Basal Pipelifter type 3.
Legging av rør på Nordre Finstad, Ski kommune, med Basal Pipe Lifter.
Diameter rør: 1400
Gravemaskin: Hitachi 350

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.