Ny brosjyre fra Basal

(01. juni 2016)


Prefabrikkert vannkum fra Basal er en komplett og dokumentert løsning for montering i grøft.

Last ned brosjyren

Basal Vannkum med forankringskonsoll type Bjønn

Testet i henhold til VA-miljøblad nr. 112

En prefabrikkert vannkum er en systemleveranse med innstøpt forankringskonsoll i kumbunn og fagmessig montert armatur. For å oppnå en bærekraftig løsning må det være kvalitet i alle ledd.

- Armatur må være dimensjonert for innfesting

- Konsoll må være dimensjonert for opptredende krefter

- Innfesting av konsoll i kum må være dimensjonert for opptredende krefter

- Kreftene i kummen må overføres til passivt jordtrykk