EPD LCA

Hva er en EPD og LCA?

(09. april 2018)


EPD står for Environmental Product Declaration. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng.

En miljødeklarasjon (EPD) er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.

Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration. 

Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III.
 

Livssyklusanalyse (LCA) er en metode for å vurdere miljøpåvirkningen fra et bygg gjennom hele livsløpet. 


Både myndigheter og kunder setter stadig strengere krav til miljødokumentasjon på varer. Nasjonalt og internasjonalt ser man en tydelig dreining mot at produktenes miljøegenskaper vektlegges mer i konkurransen om oppdragene. 

Østfoldforskning har i samarbeide med Betongelementforeningen utviklet et tredjeparts verifisert EPD-verktøy. Dette verktøyet lager EPDer for bedriftene, samtidig bidrar verktøyet til at bedriftene optimaliserer produktene slik at klimagassfotavtrykket blir bedre.

EPD er et av mange bidrag i en miljøvurdering av et bygg. Selv om et betongrør, et vindu eller er en trapp er miljødeklarert, så er de bare komponenter i et større byggverk – i en større sammenheng.  Miljødeklarasjonen av et enkelt produkt har ingen verdi før man har gjennomført en komplett livsløpsvurdering. 

 I en årrekke har John-Erik Reiersen jobbet med miljødeklarasjon (EPD) på norsk og europeisk nivå for Betongelementforeningen. Les mer om dette på VA-forum.no

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.