Basal

Nytt nummer av VA-Forum

(25. mars 2020)


Nytt nummer av VA-forum er på vei! Et spennende nummer med aktuelle temaer som CO2 fangst, EPD og miljødokumentasjon.

Vet du hva EPD står for og hvordan det benyttes? Det kan du lese om i dette nummeret av Va-forum. Les om Basals miljødag  der Basals betongvareprodusenter deltok på et fagseminar der man satt fokus på muligheter produsentene harfor å redusere CO2 fotavtrykket og hvilke tiltak næringens leverandører gjør for å imøtekomme kravene om co2 reduksjon og miljødokumentasjon.Store aktører i markedet som Norcem og NTNU var invitert for å holde innlegg. 

I dette nummeret kan du også holde deg oppdatert om Basal Aqua-safe vannkum og vi presenterer Basals nye daglige leder. 

Magasinet er sendt ut til alle som står på adresselista. Står du ikke på adresselisten enda? Registrer deg på www.vaforum.no eller send en mail anne@basal.no.

Magasinet kommer ut to ganger i året og sendes ut kostnadsfritt. 

VA-forum har egen nettside. Der finner man alle sakene til dette nummeret og andre tidligere utgitte nummer. Klikk deg inn og se!  www.vaforum.no

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.