Nytt nummer av VA-Forum er ute

(04. oktober 2018)


VA-forum nr 2-2018 er sendt ut til alle som står på adresselista. Det er masse spennende artikler i dette nummeret og det følger også med en VA-plakat om Basal vannkum og konsoller iht VA-Miljøblad nr. 112

Les om Basals planer for montering  av vannkum, løsninger for rensing av tunellvaskevann, mikroplast i  avløpsrenseanlegg og revidert Håndbok N200 med strengere krav til rensing av overvann. 

Står du ikke på adresselisten enda!

Registrer deg på www.vaforum.no eller send en mail anne@basal.no.

Magasinet kommer ut to ganger i året og sendes ut kostnadsfritt. 

 

Artiklene kan også leses på www.vaforum.no