Nytt nummer av VA-Forum er ute

(14. mai 2019)


Nytt nummer av VA-forum! I dette nummeret kan du lese om løsninger for overvann og Basals satsing på prefabrikert vannkum.

Magasinet er sendt ut til alle som står på adresselista. Står du ikke på adresselisten enda? Registrer deg på www.vaforum.no eller send en mail anne@basal.no.

Magasinet kommer ut to ganger i året og sendes ut kostnadsfritt. 

 

VA-forum har egen nettside og kommer i "ny drakt" for dette nummeret. I tillegg til å lese alle utgitte nummer kan man nå også velge artikler innenfor et tema. Klikk deg inn og se!  www.vaforum.no

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.