ABC for kulverter.

ABC for kulverter

(05. oktober 2018)


Det er viktig å skjønne hvordan vann oppfører seg i et lukket løp, avhengig av oppstrøms og nedstrøms forhold og utformingen av selve kulverten.

 

Under lav vannføring vil de fleste kulverter fungere som en kanal med fritt vannspeil. Ved større vannføring vil en større del av kulverten være fylt. Da vil kapasiteten bestemmes av hvilken del av kulverten som begrenser kapasiteten. 
 
Hydraulisk kontroll er et viktig begrep ved dimensjonering av kulverter. Den delen som begrenser kapasiteten kalles det kritiske snittet. Der kritisk snitt befinner seg ved innløpet har man innløpskontroll, og kapasiteten begrenses av innløpets utforming. Der kritisk snitt befinner seg ved utløpet har man utløpskontroll, og kapasiteten påvirkes av energitap langs hele kulverten, eventuelt også forhold nedstrøms. 
 
Les mer om Innløpskontroll, utløpskontroll, utforming og krav tilhelning på www.vaforum.no

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.