Basal

Betongrør er det sterke, stabile og kostnadseffektive valget

(18. februar 2020)


Betongrør er et trygt valg for norske ledningsanlegg. De er tøffe nok til å tåle anleggstrafikk og store leggedyp og mister ikke formen eller styrken gjennom levetiden.

Moderne ledningsanlegg setter store krav til materialvalg. Du trenger et anlegg som er robust, kostnadseffektivt og som ikke svekkes over tid. Dette er ikke en jobb for en lettvekter, og er grunnen til hvorfor betong velges på store norske ledningsanlegg. Moderne betongrør har enorm styrke og gir trygghet i minst 100 år.

Tyngde - først og fremst en stor fordel!

Betong har en egenvekt på rundt 2400 kg/m3. Tyngden gjør at betongrør ligger stabilt ved legging og komprimering, slik at en i større grad unngår svanker i anleggsfasen. Det er en fordel at rørene holder nogen lunde samme vekt som de utgravde massene, da bevegelser i grunnen kan føre til at installasjoner over tid vil «flyte» opp mot terrengoverflaten.

Oppdriftsfare. Motvirkes normalt av tyngden til produktet.

Grunnvannstanden varierer avhengig av årstider, nedbørhendelser. Som enkelte kommuner har erfart, kan grunnvannet i perioder stå særdeles høyt. Ved høy grunnvannstand vil nedgravde konstruksjoner kunne påføres en oppdriftskraft. Normalt vil avløpsgrøfter være drenerte slik at en i de fleste tilfeller kan se bort fra denne kraften. Allikevel finnes det tilfeller hvor en må vurdere tiltak som hindrer at konstruksjoner «flyter opp». Oppdriftskraften avhenger av hvor høyt opp på produktet grunnvannstanden står.

Les resten av artikkelen på www.vaforum.no

 

 

Spar penger og miljøutslipp ved å legge betongrør

Betongrør er en selvbærende konstruksjon med enorm iboende styrke. Rør som tillater omfylling med stor stein, kan i mange tilfeller gjenbruke masser fra anlegget som gir store økonomiske og miljømessige besparelser.

Grove omfyllingsmasser
Grove masser gir høyere kvalitet, og en mer stabil ledningsgrøft til en lavere kostnad. I tillegg trenger grove masser som maskinkult kun å knuses en gang slik at en unngår 10-15 % finstoff som dannes ved andre gangs knusing, som er et problem på pukkverk. 

Betongrør fra 400 mm kan omfylles med grove (Dmaks 120 mm) fra fundament og til topp beskyttelseslag.

Les mer på VA-forum

Pukk er dobbelt så dyrt som maskinkult
Geir Sogge Johnsen, produktsjef i Basal, forteller i VA-forum at det er både billigst og mest miljøvennlig å velge betongrør for ettrørsgrøfter, som det bygges svært mange av på store infrastrukturprosjekter rundt om i landet.

- Årsaken til at det er billigere og mer miljøvennlig å velge betongrør er at man kan gjenbruke massene fra anlegget i langt større grad rundt et betongrør enn man kan rundt et plastrør. Betongrør kan i tillegg omfylles med maskinkult som koster omtrent halvparten så mye som pukk, sier Johnsen, som forklarer videre:

- Hvis man gjenbruker massene på anlegget sparer en masse penger i tillegg til at man skåner miljøet ved at man reduserer behovet for borttransport, tilkjøring og bearbeiding av omfyllingsmasser.

Basal tilbyr nå et nytt beregningsprogram for ettrørsgrøfter der man selv kan legge inn verdier og sammenligne leggekostnader. Det er et enkelt program for sammenligning av kostnader per meter grøft.

Les mer på VA-forum

Programmet finner du her

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.