Basal

Ny daglig leder i Basal

(15. april 2020)


Geir Skjørberg (57) er ansatt som daglig leder i Basal. Han tar over spakene i april.

– Basal er et konsept og system som fungerer veldig, veldig bra. Jeg gleder meg til jobben med å drive det videre, sier Geir Skjørberg. 

    

Han er utdannet markedsøkonom, og har mange års erfaring fra byggevaresektoren. Sist fra Christiania Spigerverk, der han satt som administrerende direktør i fem år. VA-sektoren kjenner han også godt til. Nå ser han fram til å jobbe sammen med eiere og bedrifter med felles mål. 

– Basal har greid å skape et konsept og system som fungerer veldig, veldig bra. Først og fremst skal jeg sørge for at den jobben som allerede er satt i gang i Basal videreføres. Vi skal også tilføre nye elementer, utnytte digitale plattformer, intensivere vår tilstedeværelse i media og aktivt bearbeide byggherre, prosjekterende og utførende, sier han. 

 

Skjørberg mener miljø, overvannshåndtering og renseteknologi er noen av de viktigste utfordringene VA-sektoren står overfor. Standardisering av løsninger er viktig for å bygge gode, miljøvennlige løsninger på en effektiv måte. 

Jeg tror også det blir viktigere fremover å kunne levere en komplett løsning for byggherrene. Aqua-Safe vannkum er et eksempel på dette. 

Geir Skjørberg tar over etter Erik Bjørløw Dye, som nå blir pensjonist etter 18 år som daglig leder i Basal.

 

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.