God jul og Godt nytt år! - Basal

God jul og Godt nytt år!

Vi tar juleferie fra 22. desember 2021 og er tilbake 3. januar 2022.

I 2021 har Basals fokus handlet mye om miljø og hvilke tiltak vi som bransje kan gjøre for å bidra til Norge (og verdens) sitt mål om redusert klimautslipp. Vi har endelig kunnet holde fysiske seminar samtidig som vi har opprettholdt våre Teams-arrangementer. Dette skal vi gjøre mer av i 2022! 

Vi gleder oss!

Nå ser vi frem til en god juleferie, og ønsker dere alle en God Jul og Godt nytt år!

2022 blir et spennende år 
Miljøsatsingen er på ingen måte over. Vi skal fortsette med å bidra til bærekraftig utvikling for våre eiere, ansatte og samfunnet rundt oss. Basal holder seminar med fokus på rådgivning om hvordan man minimerer klimafotavtrykket ved produksjon og installasjon. Sammen med våre eiere jobber vi også kontinuerlig med å tilpasse resepter for å oppnå EPD’er med lavest mulig miljøpåvirkning. 

Nye løsninger for overvannshåndtering og rensing 
Permakum er et nytt og spennende sandfang, et lokalt overvannstiltak som hindrer overvannstilførsel og forurensning av lokal resipient ved normale regnskyll. Permakum infiltrerer overvannet til grunnen rundt hele kummen, mens det meste av forurensning og partikler blir igjen i kummen. Brukt i et sandfang kan den bli et LOD-tiltak i én kum. 

Basal har også startet opp et større utviklingsprosjekt, sammen med Leca International,  for å lage fremtidens renseløsning for forurenset overvann. Målet er å lage en totrinns renseløsning som holder tilbake mest mulig partikler på minst mulig anlegg. Basal AS og Leca International bygger nå en renseløsning som da i best mulig grad kan holde igjen forurensningsstoffer fra forurenset overvann fra veier, tunneler, deponier og byggeplasser.

Sikker vannforsyning
Aqua-Safe™ vannkum er et produkt med svært strenge sikkerhetskrav og er bransjens sikreste vannkum. Basal Aqua-Safe følger kravene i VA-miljøblad nr. 112. Kummene monteres innendørs i rene lokaler av sertifiserte montører med spesialkompetanse. Produsentene av Basal Aqua-Safe tredjepartsertifiseres via Kontrollrådet.

Anleggsjobben utføres på kortere tid siden Aqua-Safe vannkum leveres komplett, direkte til grøftekanten, man kan bare heise kummen ned i grøfta. Dette sparer tid og skaper bedre lønnsomhet.

Ny administrerende direktør i Basal AS
Fra 2. desember 2021 blir Sogge Johnsen ny administrerende direktør i Basal AS . Han har i over ti år vært produktsjef i bedriften og er selv et helstøpt Basalprodukt. 36-åringen er utdannet sivilingeniør fra NMBU og har master i Vann- og miljøteknikk. 

− Jeg gleder meg til å ta fatt på nye arbeidsoppgaver og lede det kompetansesterke teamet i Basal. Slik jeg ser det er vår største styrke fellesskapet, og sammen med styret og de lokale eierne i Basal skal vi sørge for å tilby de beste produktløsningene kortreist til hele landet, sier Sogge Johnsen.

Grunnpilarene kvalitet, kompetanse og innovasjon vil fortsatt være sentralt i Basals arbeid med å fremme rør- og kumprodukter av betong i Norge.

Les også

Klar for morgendagens utfordringer

Massehåndtering i forbindelse med bygg og anlegg er en stor klimautfordring. Enorme mengder med masser graves opp og kjøres lange avstander for å kastes på deponi. Så knuses det nytt fjell som blir fraktet tilbake for å fylle VA grøftene. Dette er en stor og unødig miljøbelastning som kan unngås ved bruk av betongrør, der oppgravde masser kan gjenbrukes.

Basal betyr robust kvalitet og lang levetid

Skal det legges rør og kummer handler det om å tenke langsiktig. De skal vare i minst hundre år og tåle enorme belastninger. Det skal rett og slett være bærekraftige og langsiktige løsninger som takler dagens og morgendagens utfordringer. Her har tunge betongrør en fordel ved at de i større grad blir liggende ved ekstreme situasjoner.