Basal

Ruhet og dermed Manningstallet har relativt liten betydning for kapasiteten ved innløpskontroll. I dette programmet brukes Manningstallet til å kontrollere at ledningens fall er større enn kritisk fall, som er en forutsetning for innløpskontroll.

Det finnes mange undersøkelser av ruhet til ulike ledningsmaterialer, både gjennomført i laboratorier og i rør som er i drift. Den generelle konklusjonen er at plastrør har noe lavere ruhet, men at det i praksis er andre forhold som avgjør den praktisk forekommende ruhet (feil på røret på grunn av dårlig legging eller aldring, biologisk vekst i ledningen, med mer). Dersom man benytter rør med innvendig korrugerte overflate (for eksempel stål) eller andre rør som har veldig stor innvendig ruhet, bør Manningstallet justeres for eksempel i hht 018 (M = 40). For alle andre rørtyper anbefales å bruke M = 85 som er standard i programmet. 


 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.