Basal

BASAL olje- og bensinutskiller

 

Klasse l & klasse ll utskiller iht. NS-EN 858-1

Basal oljeutskiller benyttes til rensing av oljeholdig spillvann og oljeforurenset overvann. Separasjonen skjer gravimetrisk ved at tetthetsforskjeller mellom olje og vann gjør at oljen stiger til overflaten og separeres fra utløpsvannet. Basal oljeutskiller kan leveres som klasse l (koalescensutskiller), og som klasse ll utskiller i NS (nominell størrelse) 3-30.

Klasse I utskillere har en utslippskonsentrasjon lavere enn 5 mg restolje/ liter ved prøving etter test beskrevet i NS-EN 858-1.

Klasse II utskillere har en utslippskonsentrasjon lavere enn 100 mg restolje/ liter ved prøving etter test beskrevet i NS-EN 858-1.

 

Koalescensutskiller (klasse l) benyttes for å holde tilbake mekanisk og kjemisk emulgert olje fra avløpsvannet, som dannes ved bruk av høytrykksspyler eller vaskekjemikalier.

Basal oljeutskiller leveres ferdig montert med kjegle eller topplate. Utskillerens innmat er produsert i rustfritt stål, borepakninger er oljebestandige i samsvar med NS-EN 858-1.

 

 

Basal Koalescensutskiller
NS (l/sek) Volum oljelager
(l)
Volum vann
(l)
DN OD Innløp/
utløp DN
Innløps-kote
Ik (mm)
Utløps-kote
Uk
(mm)
Bunnkote
Bk
(mm)
Vekt tyngste del
(tonn)*
3 330 920 1200 1380 110 955 935/720** 0 1,8
6 330 930 1200 1380 160 965 945/705** 0 1,8
10 330 1250 1200 1380 160 1240 1220/980** 0 1,8
15 606 2150 1600 1780 200 1240 1220/980** 0 2,4
20 700 4930 2000 2220 200 1740 1720/1480** 0 3,0
30 1020 4700 2000 2220 250 1670 1650/1410** 0 3,0

* Vekt er veiledende og kan variere fra produsent til produsent
**Utløpskote for oljeutskillere med integrert prøvetakingspunkt (20 cm fritt fallende stråle)

 

 

  1. Utskillerbunn
  2. Kumring og topplate/kjegle
  3. Kumpakning
  4. Innløpsarrangement
  5. Stativ for lukkeventil
  6. Mekanisk lukkeventil
  7. Koalescensenhet
  8. Oljelager
  9. Integrert prøvetakingspunkt

 

 

 

 

Sandfang

Det skal alltid anvendes et sandfang foran en oljeutskiller, størrelsen dimensjoneres i henhold til NS-EN 858-2.

NB! Et stort sandfang gir mange fordeler og sjeldnere drifts- og vedlikeholdsbehov.

 

Alarm

Oljeutskilleranlegg skal være utstyrt med alarm. Basal oljeutskiller kan leveres med alarm som varsler ved maks oljelagtykkelse, høy vannstand og behov for tømming av sandfang.

NS 3-10 leveres i utgangspunktet med kjegle

NS 15 og større leveres med eksentrisk topplate.

 

 

Prøvetaking

Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver fra oljeutskilleranlegg. Basal oljeutskiller kan leveres med integrert prøvetakingspunkt eller med separat prøvetakingskum.

Illustrasjonen viser en koalescens-utskiller NS 10, med integrert prøvetakingspunkt.

 

 

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.