Basal

Aquasafe-kontoret gir et unikt tilbud

(23. november 2020)


Basals Aqua-Safe-kontor bistår med beregninger av gode og robuste anlegg med Aqua-Safe vannkummer. Helt i henhold til VA-miljøblad nr. 112. Nå blir kompetansen på kontoret tilgjengelig også for konsulenter, kommuner og entreprenører.

Basal har i samarbeid med Telemark Technologies AS opprettet Aqua-Safe-kontoret som en dedikert fag-ressurs som bistår med beregninger av anlegg og enkeltkummer.


Til nå har ressursen vært mest brukt av entreprenører til å prosjektere leveranser av Aqua-Safe kummer. Nå utvider kontoret sitt nedslagsfelt, og blir tilgjengelig også for konsulenter, kommuner og andre byggherrer samt entreprenører med totalansvar for egne prosjekter i totalentrepriser.

Det vil innebære at de kan få bistand til å beregne styrkeklasser for kummer, samt finne løsninger for armatur og tilkoblingsdeler til de rørtyper som skal inn i kummen. De skal også få bistand til å finne løsninger som er i henhold til VA-miljøblad 112 og til å kvalitetssikre at de kan monteres i henhold til Basal Aqua-Safe standard.


Kontoret er bemannet av fagfolk med solid utdanning og erfaring innen VA, samt inngående kunnskap om Aqua-Safe-systemet.

Kontakt Aqua-Safe servicekontor
Anders Nygård
Mail:  an@telemarktechnologies.no

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.