Du kan legge til Basal Leggeanvisning på din hjem-skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".