Ny administrerende direktør i Basal AS - Basal

Blir ny administrerende direktør i Basal AS

Sogge Johnsen blir ny administrerende direktør i Basal AS fra 2. desember 2021. Han har i over ti år vært produktsjef i bedriften og er selv et helstøpt Basalprodukt. 

36-åringen er utdannet sivilingeniør fra NMBU og har master i Vann- og miljøteknikk. Som produktsjef har han vært ansvarlig for blant annet overvannshåndtering, renseløsninger og miljøvurderinger. Han har også bistått ved spørsmål angående dimensjonering og tekniske beregninger.

− Jeg gleder meg til å ta fatt på nye arbeidsoppgaver og lede det kompetansesterke teamet i Basal. Slik jeg ser det er vår største styrke fellesskapet, og sammen med styret og de lokale eierne i Basal skal vi sørge for å tilby de beste produktløsningene kortreist til hele landet, sier Sogge Johnsen.

Han understreker at grunnpilarene kvalitet, kompetanse og innovasjon fortsatt vil være sentralt i Basals arbeid med å fremme rør- og kumprodukter av betong i Norge.

− Vi skal fortsette å jobbe aktivt med å bedre og videreutvikle kvaliteten av rør- og kumsystemer i betong, gjennom standardisering, innovasjon og tett samarbeid mellom Basals lokale eierbedrifter, sier han.

Ledende på miljø og bærekraft
Johnsen forteller at Basal arbeider for å være ledende når det gjelder miljø og bærekraft, både med tanke på å minimere medlemsbedriftenes miljøfotavtrykk, men også ved å tilby gode renseløsninger for overvann som hindrer forurensning av fjorder og innsjøer.

− Bærekraft handler også om å redusere risikoen for feil på nyanlegg. Vi jobber for å gjøre det enkelt å sikre minimum 100 års levetid på våre produkter, og har lansert Basal Aquasafe vannkum som et tiltak for å sikre leveranse av trygt og godt drikkevann, sier den nye administrerende direktøren i Basal AS.

Norges største totalleverandør
VA-kompetansebedriften Basal AS er, via 14 eiere, Norges største totalleverandør av betongrør og -kummer. Bedriftens hovedprodukter er avløpsrør, løsninger for fordrøyning, infiltrasjon og overvannshåndtering, samt vannkummer og renneløpskummer.

Basal har som hovedoppgave å gi teknisk rådgivning til egne bedrifter og til byggherrer, konsulenter og entreprenører. I tillegg holder Basals fagfolk foredrag og kurs for studenter på universitet og høyskoler.

Gjennom et sterkt fellesskap bistår bedriften i utviklingen og standardiseringen av betongrørsystemene som trygger Norges vann- og avløpssystemer i dag – og de kommende 100 år. Produkter merket med Basal sikrer kvalitet og lang levetid.

Basal er ansvarlig for felles informasjons- og markedsarbeid for å fremme Basal betongprodukter til VA-markedet. På denne måten er Basal blitt en reell brobygger mellom 14 norske industribedrifter og markedet.

Les også

Klar for morgendagens utfordringer

Massehåndtering i forbindelse med bygg og anlegg er en stor klimautfordring. Enorme mengder med masser graves opp og kjøres lange avstander for å kastes på deponi. Så knuses det nytt fjell som blir fraktet tilbake for å fylle VA grøftene. Dette er en stor og unødig miljøbelastning som kan unngås ved bruk av betongrør, der oppgravde masser kan gjenbrukes.

Basal betyr robust kvalitet og lang levetid

Skal det legges rør og kummer handler det om å tenke langsiktig. De skal vare i minst hundre år og tåle enorme belastninger. Det skal rett og slett være bærekraftige og langsiktige løsninger som takler dagens og morgendagens utfordringer. Her har tunge betongrør en fordel ved at de i større grad blir liggende ved ekstreme situasjoner.