Du er her: Forsiden Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Nytt nummer av VA-Forum er ute

Nytt nummer av VA-forum! I dette nummeret kan du lese om løsninger for overvann og Basals satsing på prefabrikert vannkum.

ABC for kulverter

Det er viktig å skjønne hvordan vann oppfører seg i et lukket løp, avhengig av oppstrøms og nedstrøms forhold og utformingen av selve kulverten.

Ny produktkatalog

Sjekk vår nye produktkatalog på nett! Her finner du blant annet informasjon om Basal Briljant, Vannkum iht VA-miljøblad nr. 112, inntaksløsninger og overvannsløsninger.

Hva er en EPD og LCA?

EPD står for Environmental Product Declaration. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng.

Granulat i kunstgressbaner må håndteres

Alle kunstgressbaner må innen 1. januar 2019 ha utstyr for å fange opp gummigranulat. Stortinget fattet vedtak om dette 15. februar, melder NRK. Basal presenterer løsningen.

Nye Vålerenga stadion

I forbindelse med utbygging av Vålerenga stadion bygges det nytt fordrøyningsanlegg. Entreprenøren uttaler at han syntes det er rart at fordrøyningsanlegg med betongrør brukes. Her er vårt svar.

Overvannshåndtering

Ny rapport: Overvannshåndtering bør planlegges for tre nivåer: Rapporten er klar på at planlegging av tiltak for håndtering av overvannet må utarbeides parallelt med planleggingen av veger og jernbaner.For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.