Basal

BASAL vingemur

Type

Mål (mm)

Vekt

ca. kg*

DN**

b

B

h

H

d

D

1

300-1000

1400

2200

570

1300

1500

1500

1700

2

600-1200

1600

2500

800

1850

1850

1850

3500

3

1200-2000

2600

5000

1320

2630

700

2400

6800

* kan variere noe avhengig av produsent

** Kan leveres med ig-skjøt DN 300 - 2000 og løs pakning DN 1200 - 2000

 

Vingemur kan leveres med energidreper som er egnet for bratte stikkrenner med fare for erosjon ved utløpet.

 

 

BASAL inntaksløsninger
Stikkrenner bør i utgangspunktet dimensjoneres med innløpskontroll slik at kapasiteten til kulverten avhenger av vannstand ved innløpet, innløpets diameter og utforming. Rister holder større sedimenter, drivgods, mennesker og dyr ute av kulverten men er utsatt for gjentetting. Ristutforming er derfor av stor betydning for å sikre tilstrekkelig kapasitet.

 

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.