BASAL bekkeinntak

Mål (mm)

Vekt

ca. kg

DN

DN2

t

b

H1

H2

tb

1200

300
400
500
600

100

1000

300

900

100

850

 

 

BASAL inntaksløsninger
Stikkrenner bør i utgangspunktet dimensjoneres med innløpskontroll slik at kapasiteten til kulverten avhenger av vannstand ved innløpet, innløpets diameter og utforming. Rister holder større sedimenter, drivgods, mennesker og dyr ute av kulverten men er utsatt for gjentetting. Ristutforming er derfor av stor betydning for å sikre tilstrekkelig kapasitet.