Basal

Forankringsplate for bend på vannledning


Type 1


Type 2


Type 3

 

Forankringsplate for bend på vannledning benyttes i forbindelse med avvinkling av vannledninger i grøft. Forankringsplaten er tilpasset bend i alle rørmaterialer. Leveres i 3 ulike typer/størrelser, og passer til DN 100-300 med 5-90° avvinkling og DN 400 med 5- 45° avvinkling.

Utstøpning mellom forankringsplate og rør skal utføres ihht. vannrørleverandørens spesifikasjoner.

Utstøpning kan utføres på byggeplass eller hos Basals medlemsbedrifter.

 

Tekniske data forankringsplate

  Høyde (mm) Bredde (mm) Areal (m2) Vekt (kg)
Type 1 700 850 0,6 260
Type 2 1000 1100 1,1 480
Type 3 1000 2200 2,2 950

 

Bruksområder for forankringsplater

  Maks vinkel på rørbend (grader)
Dimensjon DN 100 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400
Type 1 90° 90° 45° 30° - -
Type 2 90° 90° 90° 45° 30° -
Type 3 90° 90° 90° 90° 90° 45°

 

Forutsetninger for å bruke forankringsplate:

  • Forankringsplate skal kun benyttes stående.
  • Trykklasse PN 10 (ink 5 bars prøvetrykk).
  • Rørdybde minimum 1,5 meter fra overkant terreng til senter rør.
  • Rørbend/koblinger må være så fleksible at de tåler den horrisontale deformasjonen man får i forankringsplaten.
  • Drenert grøft av sprengstein eller grusmasser.

 

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.