BASAL sandfang DN 1000

 

Basal sandfang DN 1000
Sandfang bygges opp av kumelementer DN ≥ 650. For å sikre tilfredsstillende funksjon bør sandfangvolum minimum være 0,8 m3. I praksis betyr dette at man bør benytte kumelementer DN ≥ 1000.