Basal

Vannkum iht VA-miljøblad nr. 112

Tilgjengelige konsoller iht. VA-Miljøblad nr. 112

Kravspesifikasjonen gjelder for prefabrikkerte vannkummer hvor opptredende krefter forankres i kummens bunnseksjon. Kravspesifikasjonen begrenser seg til rørdimensjoner fra DN 100 - 400 og tilhørende ventil og rørdeler for driftstrykk inntil PN 16. Andre rørdimensjoner og større trykklasser må dimensjoneres og prosjekteres spesielt.

Prefabrikkert vannkum med innstøpte bolter
Basal vannkum med forankringsbolter er dimensjonert og testet i henhold til kravspesifikasjonen som er angitt i VA-miljøblad nr. 112.

  • M27 bolter kan benyttes for DN100-200 vannledning.
  • M36 bolter kan benyttes for DN100-400 vannledning.

Kummens styrkeklasse
Kumdiameter og styrkeklasse bestemmes ut fra største tilknyttet nominelle ledningsdiameter, og er angitt i tabellen under. Legg merke til at enkelte konsoller tåler større belastning enn styrkeklassen til kummen. Diameteren på kummen må også bestemmes ut i fra grunnforholdene, for å sikre at kummen står stabilt. Styrkeklassen tilsvarer resultantkraften som kummen er testet med i henhold til kravspesifikasjon angitt i VA-miljøblad nr. 112


Tilgjengelige konsoller iht. VA-Miljøblad nr. 112

Ventil-
leverandør/
type

Konsolltype

Forankret ventil/hus-størrelse
(DN)

Maks ledningsdim DN (våtareal)

Minimum Kumdim (DN)

Tykkelse bunnm tb (mm)     

Styrke-
klasse
(Tonn)

Bolt-innfesting

Senterhøyde
(mm)

 

 

 

Combi ventil med standardisert plassering av festeører fra Ulefos, AVK og Hawle.

 

Flensekryss og T med forankringsører fra Ulefos.

 

Aquosus

 

 

Furnes konsoll 112-2 -DN100

100

200 (255)

1400*

150

25

620/620 M27

315

Furnes konsoll 112-2 -DN150

150

Furnes konsoll 112-2 -DN200

200

Furnes konsoll 112 DN250-300

250

250 (285)

1600

180

30

700/700 M36

385

250-300

300 (360)

2000

180

45

   
   

Stjernebjønn 1SB

100

200 (255)

1400*

150

25

620/620 M27

315

Stjernebjønn 2SB

150

Stjernebjønn 3SB

200

   
 

Bjønn 1

100

200 (255)

1400*

180

25

700/700 M36

315

Bjønn 2

150

Bjønn 3

200

Bjønn 2

150

250 (285)

1600

180

30

Bjønn 3

200

Bjønn 4

250

900/900 M36

385

Bjønn 3

200

300 (360)

2000

180

45

700/700 M36

315

Bjønn 4

250-300

300 (360)

2000

180

45

900/900 M36

385

250-300 (400**)

400 (435)

2400

240

65

2500

240

3000

240
 
 

 

Furnes konsoll 620/550

100

200 (255)

1400* 150 25 620/620 M27 315

150

200

AVK
Fleksibelt kombikryss

BA brakett 250-300

250

250 (285)

1600

180

30

900/900 M36

385

300 (360)

2000

180

45

300

300 (360)

2000

180

45

400 (435)

2400

240

65

BA brakett 400

400

400 (435)

2400

240

65

2500

240

3000

240
 
 

 

Konsoll Junior DN100/200

150

200 (255)

1400*

150

25

620/620 M27

315

INNVA Hawle Combiflex

Konsoll Senior DN300/400

300

300 (360)

2000

180 45

900/900 M36

385

400 (435)

2400

240

65

2500

240

3000

240

* DN 100 og 150 kan benyttes i kum DN 1200, men da med maks styrkeklasse 15 tonn.
** Flensekryss DN 400 med forankringsører.
 

 

Konsollene Uniklikk og Multikonsoll har vært dominerende i markedet, men tilfredstiller ikke VA-miljøblad nr 112. De vil fortsatt eksistere, men er utelatt i denne katalogen.

Styrkeklasse for prefabrikkerte vannkummer og dimensjonerende testlast

Største
nominelle
ledningsdiameter
(mm)
Veiledende
(innvendige)
kumdiameter DN
Styrkeklasse
(tonn)
100 1200/1400 10
150 1200/1400 15
200 1400/1600 25
250 1600/2000 30
300 2000 45
400 2400/2500/3000 65

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.