Basal

Fleksibelt lag (EPS) reduserer rørbelastningen

EPS - gjør større leggedyp mulig uten ekstra armering

Når stive rør legges i bakken vil massene ved siden av røret sette seg mer enn massene rett over røret, og lastene på betongrøret øker. EPS kan benyttes som fleksibelt lag for å fordele lastene på et større areal rundt røret. Dette reduserer belastningen på røret. Generelt kan man anta at ved bruk av EPS vil belastningen på røret reduseres med ca 50 %. EPS kan benyttes når rør skal legges med stor overdekning. Metoden med EPS over betongrør er utviklet og testet ved fullskalaforsøk i Norge av Jan Vaslestad i hans Dr. ing avhandling ved NTNU, og adoptert rundt omkring i verden. Metoden er anbefalt av Statens vegvesen og er beskrevet i Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging.

 

 

DN (mm) DY (mm) Tykkelse
EPS
(mm)
Bredde
EPS
(mm)
Friksjonsmasse
mellom rør
og EPS (mm)
600 788 500 1200 160
800 1020 500 2400 200
1000 1250 500 2400 250
1200 1472 500 2400 300
1400 1712 500 3600 350
1600 1952 500 3600 390
1800 2200 500 3600 450
2000 2430 500 3600 480
2400 2900 500 4800 580
3000 3640 500 6000 730

EPS plate egenskaper:
Trykkfasthet: 100 kN/m2
Tykkelse: 500 mm
Bredde: min DY x 1,5

Det anbefales at EPS platen legges på friksonsmasser med en tykkelse på minimum 0,2 ganger rørets utvendige diameter.

 

 

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.