Basal

Mengderegulator

Mengderegulator

Fordrøyning innebærer at vannmengder reguleres ut fra magasinet.
Ved utbygging stilles det ofte krav om at overflateavrenningen ikke skal økes.
For å overholde påslippskravet må det benyttes en mengderegulator og de vanligste
løsningene er et virvelkammer eller et strupet utløp.

 

Virvelkammer

Fordeler med et virvelkammer er at man får en dokumentert løsning hvor utslippsmengden er fastsatt,
og en utslippskrurve følger med produktet som viser videreført vannmengde avhengig av trykkhøyden.
Et virvelkammer har større innløpsåpning og er derfor mindre utsatt for gjentetting enn en strupet
løsning, samtidig som gjennomsnittlig videreført vannemngde er større.

 

Strupet utløp

For å regulere videreført vannmengde ut fra fordrøyningsmagasinet
kan utløpet strupes. Videreført vannmengde avhenger av diameteren
på det strupede utløpet og høyden til vannstanden.

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.