Basal

Vingemur type Vossing

Vossingen er en robust inntaksløsning som er lite utsatt for gjentetting. 
Drivgods ol. holdes tilbake i forkant av inntaket ved normal vannføring,  ved stor vannføring stiger vannstanden opp til den skråstilte risten som i stor grad er selvrensende. Løsningen krever et større tilgjengelig areal.

 

BASAL inntaksløsninger
Stikkrenner bør i utgangspunktet dimensjoneres med innløpskontroll slik at kapasiteten til kulverten avhenger av vannstand ved innløpet, innløpets diameter og utforming. Rister holder større sedimenter, drivgods, mennesker og dyr ute av kulverten men er utsatt for gjentetting. Ristutforming er derfor av stor betydning for å sikre tilstrekkelig kapasitet.

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.