Basal

LOD-kum

LOD-kum er en lokal overvannsløsning for boliger, gårdsplasser og mindre områder med tette flater.

  • Innløpet «spyler» det strupede utløpet hver gang det regner.
  • Slamvolumet hindrer gjentetting av utløpet og partikler i å nå infiltrasjonsarealet.
  • Dyp infiltrasjonsløsning er lite utsatt for frost og redusert infiltrasjonskapasitet.
  • Påslippskravet overholdes ved å strupe diameteren på utløpet.
  • Kan også leveres med virvelkammer som mengeregulator.
  • Etterfølgende drensledning sørger for infiltrasjon av overvannet.

 

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.