Basal

Infiltrasjonsløsninger

Infiltrasjonsløsninger fra Basal fordrøyer, renser og infiltrerer overvannet
Basal infiltrasjonsanlegg kan leveres med en integrert forbehandlingsdel og/eller slamfang i bunn av magasinet. Dette forenkler drift og vedlikehold og holder tilbake partikler og forurensningsstoffer før overvannet infilteres. Infiltrasjonsarealet vil over tid gjentettes, og det må etableres gode systemer for å holde tilbake partikler før overvannet infiltreres.

Ved å legge drensledninger tilbake langs rørstrekket, kan renset overvann infiltreres tilbake til omliggende masser. Dette øker fordrøyningsanleggets kapasitet da de omkringliggende massene også har et tilgjengelig pore/fordrøyningsvolum, samtidig som overvannet kan forbrukes av grønn vegetasjon.

Infiltrasjon
For ytterligere partikkeltilbakeholdelse kan innløpet til drensledningen strupes slik at overvannet får lengre tid i magasinet hvor partiklene kan sedimenteres vekk før overvannet tilføres drensledningene.

Rørmagasinet har tette skjøter og drensledningen kan utføres med en tilbakeslagsventil slik at grunnvannet ikke trenger inn og opptar fordrøyningsvolumet selv om grunnvannet står høyt i enkelte perioder.

 

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.