Basal

Fleksible overvannsløsninger fra Basal

 

Overvannsløsninger fra Basal er fleksible i forhold til oppbygging. Det fungerer nærmest som et byggkloss system og kan enkelt settes sammen til ulike varianter, avhengig av hva man ønsker å oppnå. Rørmagasiner leveres normalt i DN 1000-2400. 

Mengderegulator
For å overholde påslippskravet må det benyttes en mengderegulator og de vanligste løsningene er et virvelkammer eller et strupet utløp.

 

 

Driftsvennlig anlegg
Driftsvennlig utforming av anlegget forenkler tømming og reduserer vannforbruket. Bilens spylevann kan ikke gjenbrukes mange ganger før filteret går tett, derfor bør en etterstrebe å fange partiklene i en begrenset del av anlegget. Rørforbindelser mellom utløpskum og magasin bør være 300 mm slik at spyledysen kan føres inn i magasinet fra utløpskummen. Magasinet trenger i ikke legges med fall, men magasinet bør utformes slik at vann og slam ledes mot sugeslangen.

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.