Basal

Blå-grønne løsninger: inspirasjon

Inspirasjon til blå-grønne løsninger med Basal produkter

 

 

 

 

Regnbed
Basal regnbed er et modulbasert system som bygges opp av trekkekummer.

Regnbedet er utformet med et nødoverløp som sikrer bortledning av overvannet til underliggende fordrøyningsvolum ved kraftige regnskyll, og i tilfeller hvor frost reduserer infiltrasjosnsevnen i vekstmediet.

Foreva
Foreva er et konsept som ble utviklet sammen med vegvesenet hvor forurenset overvann fordrøyes og renses ved sedimentasjon. Det forbehandlede overvannet kan enten benyttes for vanning av trær med bruk av en solcelledrevet pumpe slik at også de oppløste forurensningsstoffene kan holdes tilbake, eller føres ut til drensledninger langs rørstrekket for lokal infiltrasjon.

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.