Basal

Basal Aqua-Safe vannkum

Basal Aqua-Safe er bransjens sikreste vannkum. En vannkum som leveres komplett, direkte på grøftekanten og følger kravene i VA-miljøblad nr. 112.

Basal Aqua Safe monteres innomhus i rene lokaler, av sertifiserte montører med spesialkompetanse. Basal Aqua Safe er en vannkum dimensjonert for opptredende krefter, har 100 års levetid og er samtidig 100% sikker.

Det er det vi kaller en revolusjon.

 • All montering skjer innomhus i rene lokaler.
 • Montering er utført av kvalifisert personell med spesialopplæring og eksamen.
 • Verifiserte prosedyrer med sjekkliste for konsoll, armatur, merking og emballering.
 • Samtlige bolter er tiltrukket med korrekt moment for å sikre lang levetid.
 • Krav fra VA miljøblad nr. 112 følges.
 • Risiko for skader på armatur blir ivaretatt.
 • Verifisert kompetanse på beregning ved Aqua-Safe servicekontor.
 • Dimensjonert for opptredende krefter og produsentene er 3. parts godkjent.
 • Aqua-Safe leveres ferdig montert til avtalt tid.
 • En bestilling betyr komplett leveranse - ren og ferdig emballert vannkum, direkte til grøftekanten.
 • Du får én samlet faktura.
 • Du sparer tid, som skaper bedre lønnsomhet.

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.