Produkter kopi - Basal

Betongprodukter fra Basal

Basal leverer et stort mangfold av betongprodukter til VA-markedet. Vi er store på produksjon av avløpsrør, løsninger for fordrøyning, infiltrasjon og overvannshåndtering, samt vannkummer og renneløpskummer.

Velger du rør og kummer av betong får du en sterk og solid løsning med innebygget styrke som gir en selvbærende konstruksjon. Betong har vært brukt i over tusen år, og har gjennom videreutvikling befestet sin posisjon som et moderne, sterkt og holdbart materiale. Et komplett system levert på grøftekanten er tidsbesparende og effektivt. I tillegg er produkter merket Basal spesialtilpasset til hverandre. Dette gir deg trygghet for at anlegget kan monteres raskt og effektivt.


Brosjyrer:

Last ned pdf-filer 

Leggeanvisning norsk

Last ned

Leggeanvisning engelsk

Last ned

Monteringsanvinsng forenkringsplate

Last ned

Brukerveiledning Handtering Overvann

Last ned

Last ned Basal produktkatalog

Last ned

FDV:

Last ned info om FDV

FDV Basal fettutskiller

Last ned

FDV Basal Lamellutskiller

Last ned

FDV Basal Oljeutskiller

Last ned

FDV Basal Slamavskiller

Last ned

FDV BASAL Stiger

Last ned

FDV BASAL Stottering

Last ned

FDV Norsk PP Dykker

Last ned