Basal

Betorens

Komplette utskillere for rensing av oljeforurenset spillvann, oljeholdig overvann, fettholdig avløpsvann og slam. Velg i dialogboksene under for å lese mer om hver enkelt løsning.

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.