Basal

Forblendingsskjold til Optikum

 

Forblendingsskjold angis på følgende måte:
Rørdimensjon, type bunnseksjon (k = kråkefot eller x = xløp) og ønsket side.


200 kv  =
200 (Rørdimensjon)
k (type bunnseksjon, i dette tilfellet kråkefot)
v (ønsket side)

 

 


200 xh  =
200 (Rørdimensjon)
x (type bunnseksjon, i dette tilfellet x-løp)
h (ønsket side)

 

 


NB! Foreløpig fås forblendingsskjold til Optikum DN 1000 og DN 1200.

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.