Basal

Tips om sandfang

 

Kjegler med DN 400 mannhull
Basal har fått to nye eksentriske kjegler i produktmangfoldet. Kjeglene er i utgangspunktet laget for sandfangskummer hvor en ønsker å benytte DN 400 ristlokk. Kjeglene har flat kumtopp, derfor bør høydejusteringen primært utføres under kjegla.
Kjeglene finnes i to varianter tilpasset kumringer DN 650 og DN 1000.I lavbrekk anbefales det å sette ned 2 eller flere sandfang. Den økte
sikkerheten i lavbrekket vil øke kapasiteten og redusere faren for uheldig oppstuvning av overvann som følge av gjentetting eller redusert kapasitet i sandfanget.


Dykker med flytelokk vil opprettholde kapasiteten i sandfanget selv om vannspeilet i perioder kan fryse.

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.